ความเป็นมาของบริษัท


บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด (TTN) เป็นบริษัทในเครือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)[www.samtel.com] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ที่ครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรมต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) หรือ ระหว่างองค์กรธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ (Buisness-to-Government: B2G)

ไทยเทรดเน็ทมีประสบการณ์ ในการให้บริการ EDI ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กลุ่มตัวแทนออกของ ผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนสายเดินเรือ ฯลฯ โดยมีผู้ใช้บริการรวมมากกว่า 800 ราย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้มีบริการครอบคลุมความต้องการขององค์กรธุรกิจทั่วไป ได้แก่ บริการ E-Collaboration Portal บริการ E-Content & Hosting และ E-Solutions สำหรับองค์กรทันสมัยที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในด้วยระบบ IT ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโซลูชั่นหลากหลาย

ทีมงานของไทยเทรดเน็ทจึงมีความพร้อมในการบริการเพื่อช่วยให้องค์กรของท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจการค้าในโลกยุคอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ธุรกิจและบริการของ TTN (PRODUCTS & SERVICES)E-Transaction

บริการเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ครบวงจร ครอบคลุมเครือข่ายทั้งภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจ (B2B) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ประกอบด้วยบริการหลัก คือ

 • EDI/XML บริการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐานเอกสาร EDI และ XML
 • Web EDI  บริการรับ-ส่งเอกสาร EDI ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

E-Collaboration
บริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบกระจายข้อมูลข่าวสารกับคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว(Enterprise Portal) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

 • Distribution Portal  บริการพอร์ทัลสำหรับการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายในลักษณะค้าส่ง
 • Supply Portal บริการพอร์ทัลสำหรับด้านการจัดซื้อ พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยและยืดหยุ่น

E-Content & Hosting
บริการเว็บไซต์และอีเมล์โฮสติ้งสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่

 • I-Web Ready  บริการเว็บไซต์ พร้อมระบบพื้นฐานแบบครบวงจร
 • I-Mail  บริการอีเมล์สำหรับธุรกิจ SME
 • CMS  บริการระบบจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ขององค์กรขนาดใหญ่

E-Solutions
ระบบซอฟต์แวร์โซลูชั่นสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 • E-Workflow  ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี Web Application
 • E-Service  ระบบงานบริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรบริการรายอุตสาหกรรม (INDUSTRY SOLUTIONS)

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ไทยเทรดเน็ทจึงได้เสนอบริการเป็นโซลูชั่นรายอุตสาหกรรม ดังนี้

SUPPLYNET  บริการ EDI สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ส่ง และผู้ผลิตสินค้า (Supply Chain)

 • SUPPLYNET Direct  บริการ EDI มาตรฐานที่เชื่อมต่อกับระบบงานภายในของผู้ใช้บริการ
 • SUPPLYNET eZForm  บริการรับ-ส่งเอกสาร EDI แบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
 • SUPPLYNET VMI  บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบ VMI เพื่อการบริการสินค้าคงคลังให้ผู้ค้าปลีกโดยผู้ขายสินค้า
 • SUPPLYNET SLS   บริการรายงานระดับการบริการ (Service Level) ของ Supplier
 • SUPPLYNET e-Channel  บริการระบบรับคำสั่งซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต

CUSLINK  บริการ EDI/XML สำหรับธุรกิจตัวแทนออกของ ผู้นำเข้า-ส่งออก เพื่อการเดินพิธีการศุลกากร

 • CUSLINK Direct  บริการ EDI/XML สำหรับพิธีการศุลกากร
 • CUSLINK B2B  บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้นำเข้า/ส่งออก กับตัวแทนออกของเพื่อลดการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน

MARINENET บริการ EDI/XML สำหรับธุรกิจสายเดินเรือและตัวแทนสายเรือที่ต้องติดต่อกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร

 • MARINENET Direct  บริการส่งข้อมูลเอกสาร Manifest ทางเรือ
 • MARINENET B2B  บริการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารในกลุ่มขนส่งทางเรือ
 • MARINEDOC  บริการระบบจัดการเอกสารขนส่งทางเรือออน์ไลน์


ลูกค้าของ TTN (OUR CLIENTS)

ตัวอย่างลูกค้าผู้ใช้บริการของไทยเทรดเน็ท แบ่งตามกลุ่มบริการ ดังนี้

กลุ่มลูกค้า SUPPLYNET

กลุ่มลูกค้า CUSLINK

กลุ่มลูกค้า MARINENET

 • Tesco Lotus
 • Makro
 • Tops Supermaket
 • The Mall Group
 • Central Retail Corp.
 • Siam Jusco
 • Big C
 • Carrefour
 • 7-11
 • Conoco
 • Esso
 • Unilever
 • Procter & Gamble
 • Colgate Pamolive
 • Nestle
 • Coca Cola
 • Pepsi
 • Kimberly Clark
 • Kao
 • 3M
 • Philips
 • Samsung
 • Berli Jucker
 • Frito-Lay
 • Zuellig Pharma
 • Bristol-Myers Squibb
 • Dumex
 • Foremost
 • Osotspa
 • Sahaphat
 • CMG
 • Uni-Charm
 • Hitachi Global Storage
 • V-Serve Group
 • Sunshine Logistics
 • Transpo International
 • Sagami Thai
 • Glow Energy Plc.
 • Bangkok Airways
 • Air Dispatch
 • PTT
 • NPC
 • Saha-Union
 • Centran International
 • Cosmo Group
 • EGL Eagle Logistics
 • Excel (Thailand)
 • KCE Technology
 • Interlink Logistics
 • Nava Nakorn DC
 • Mattel Bangkok
 • Logem International
 • Lien’s Group (Asia)
 • Pioneer Industrial
 • SC Interfoods
 • Siam Nippon Steel
 • Surapon Food Plc.
 • Thai Film Industry
 • Thai Glass Plc.
 • K-Line
 • Maersk Line
 • Mitsui OSK
 • Ngow Hock
 • Evergreen Star
 • Hyudai Merchant
 • P&O Nedloyd
 • Thoresen
 • Cheng Lie
 • Wan Hai Line
 • Cosnam Shipping
 • APL Logistics
 • MISC
 • Jardine Pacific
 • Ocean Navigation
 • Starline Asia
 • Kerry Freight
 • Unithai Line
 • Jutha Maritime
 • Barwil
 • New Econ Line
 • CMC CGM & ANL
 • Transmic Shipping
 • Apec Shipping
 • Mollers Transportation
 • Seaswift Shipping