ติดต่อเรา

บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด
99/6 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 30
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองเกลือ เขตปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2975-5544, 66 (0) 2502-6610
โทรสาร : +66 (0) 2502-6764
อีเมล์ : info@ttn.co.th


       
Click to enlage image



การบริการลูกค้า

ในเวลาทำการบริษัท ฯ  จันทร์ ถึง ศุกร์ (7.30 – 20.00)
โทรศัพท์ : +66 (0) 2502-6820-23
อีเมล์ : service@ttn.co.th

นอกเวลาทำการ  (CUSLINK, MARINENET, SUPPLYNET)
โทรศัพท์ : +66 (08) 5070-5980-82

นอกเวลาทำการ  (EC-Hosting service)
โทรศัพท์ : +66 (08) 5070-5983



ผู้บริหาร

คุณธานินทร์ ตันกิติบุตร
ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : +66 (0) 2502-6196
อีเมล์ : thanint@ttn.co.th



กรุณาใช้ แบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณา และดำเนินการต่อไป

อีเมล์:
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
แผนก
เบอร์โทรศัพท์
แฟกซ์
รายละเอียด