พันธมิตร


บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางธุรกิจเพื่อนำมาใช้ในการให้การบริการกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการนำแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปของพันธมิตรมาจำหน่ายและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ฯ

คาร์พิเดียม คอนซัลแตนช์  เป็นบริษัท ที่ให้บริการด้าน  IT solution consulting โดยเน้นในการจัดหาการบริการ เช่น

  • Decision Support System Implementation: Category Analysis, Consumer Behavior, Sale Analysis, etc.
  • Enterprise Application Integration (EAI): SAP-.NET, JDE-.NET
  • การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Application Development: ERP, WMS, VMI, POS, etc.

ภาษาและเครื่องมือของชอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา เช่น

  • Microsoft: .NET, SQL Server, Visual Basic .NET, C# .NET, ASP.NET, Analysis Services, etc.
  • IBM: DB/2, J2EE, DB/2 OLAP, DB/2 Data Mining

http://www.carpediemconsulting.co.th

บริษัท ฯ มุ่งเน้นเพื่อให้การบริการต่อท่านลูกค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงเลือกที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ความชำนาญ ขณะเดียวกันยังมีการร่วมมือในกิจกรรมทางด้านการตลาดควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้วย เราเน้นในการเลือกสรรนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและการบริการที่ครบสมบูรณ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนของท่าน