SupplyNet eZForm
คือ บริการเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับคู่ค้าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ EDI/XML ของคู่ค้าเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ด้วยคุณสมบัติการใช้งานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่นที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ ผสานกับการออกแบบ user interface ให้ใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงการบริการจากที่ใดก็ได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ SupplyNet eZForm ท่านผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ (EDI/XML) จากคู่ค้า เช่น เอกสารใบสั่งซื้อ เอกสารแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน (Remittance Advice) ใบรับสินค้า (Goods Receiving) นอกจากนั้นยังสามารถใช้ทำการตอบกลับเอกสาร EDI/XML กลับไปที่คู่ค้า เช่น เอกสารยืนยันการส่งสินค้า (Advance Shipping Note) และ เอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ภายในเวลาอันรวดเร็ว

การใช้งาน
ด้วยการใช้งานที่ง่ายของ SupplyNet-eZForm นั้นท่านผู้ใช้สามารถเข้าถึงตู้รับเอกสาร (Mailbox) ของท่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดหรือจากที่ใดก็ได้ ผ่านทาง Internet Browser พร้อมทั้งสามารถใช้บริการรับและส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ได้ง่ายเหมือนการใช้งาน e-mail

นอกจากนั้นการนำเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารที่ท่านได้รับจากคู่ค้าไปใช้งานต่อก็สามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยเมื่อท่านได้รับเอกสาร EDI/XML จากคู่ค้า เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อออกทางเครื่องพิมพ์ พร้อมสร้างเอกสารใบจัดสินค้า (Picking List) เพื่อความสะดวกในการนำไปจัดสินค้าได้ทันที

คุณสมบัติหลัก

  1. สร้างเอกสารตอบกลับไปคู่ค้า เช่น ใบยืนยันการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ จากเอกสารใบสั่งซื้อ ต้นฉบับได้อย่างง่ายจาก Web Form ที่มีนำข้อมูลเตรียมส่งจากใบสั่งซื้อไว้ให้พร้อม เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยัน โดยไม่จำเป็นต้องมีการพิมพ์ข้อมูลเดิมซํ้า
  2. มีเครื่องมือการค้นหาเอกสาร และ เครื่องมือการจัดเรียงลำดับที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการแสดงเอกสาร ซึ่งเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้
  3. มีตู้เก็บเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้งานแล้ว
  4. มีรายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ รายสัปดาห์/เดือน/ปี โดยจัดแยกกลุ่มตามคู่ค้าได้ และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
  5. กำหนดรูปแบบเอกสารที่จะดาวน์โหลดได้หลากหลาย (HTML, PDF, Excel, Image)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ โดยการลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากเครื่องแฟกซ์
  2. ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า
  3. สามารถเปิดใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการ
  4. สามารถใช้หรือนำข้อมูลไปใช้สรุปและวิเคราะห์ได้หลากหลาย จากรูปแบบรายงานที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลด้วยการส่งผ่านระบบการบริการเดียว

SupplyNet eZForm เป็นรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs) หรือผู้ค้าที่ยังมีจำนวนเอกสารทางธุรกิจ (EDI/XML) ที่รับ-ส่งระหว่างคู่ค้าเป็นจำนวนไม่มาก ประกอบกับยังไม่พร้อมหรือไม่มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์จากคู่ค้า (EDI/XML) เข้าสู่ระบบบัญชีหรือสินค้าคงคลังที่ใช้งานอยู่